DEM , Discrete Element Method, modeling, simulation, PFC3D

فروشگاه جامع دانشجو

بانک مقالات ISI رشته های مختلف

کاربرد GPS در ماشین‏های کشاورزی (پروژه کارشناسی مکانیزاسیون 83 صفحه ورد)

کاربرد GPS در ماشین‏های کشاورزی (پروژه کارشناسی مکانیزاسیون  83 صفحه  ورد)                         فصل اول کلیات GPS. 1 مقدمه. 2 1-1- GPS چگونه کار می‏کند: 4 1- 1-1- امواج حامل. 6 1-1-2- کدهای اطلاعاتی. 6 1-2- کنترل کننده‏ی سامانه: 7 1-3- عوامل موثر در دقت عمل: 8 1-4- چه کسانی به GPS نیاز دارند؟. 9 1-5- انواع گیرنده‏های GPS: 9 1-5-1- گیرنده‏ی بیسیک GPS ... بیسیک: 10 1-5-2-  گی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):