DEM , Discrete Element Method, modeling, simulation, PFC3D

فروشگاه جامع دانشجو

بانک مقالات ISI رشته های مختلف

پاور پوینت اقلیم شناسی سینوپتیک ( بررسی رژیم موسمی ) (26 اسلاید)

پاور پوینت اقلیم شناسی سینوپتیک ( بررسی رژیم موسمی ) (26 اسلاید)                     •علت تفاوت آب و هواي حاره اي آسيا با آفريقا و آمريكا •توزيع خشكيها و درياها نسبت به يكديگر . •قرار گرفتن زمينهاي پست وسيع و رشته كوههاي بلند در مجاورت آبهاي بسيار وسيع و وجود تعداد زيادي جزيره و شبه جزيره در محل تلاقي آنها . •جلوگيري از حركت و مبادله نصف النهاري هوا در سطوح پايين تروپوسفر توسط رشته كوهه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

گرمایش جهانی زمین (26 صفحه ورد)

گرمایش جهانی زمین (26 صفحه ورد)                       مـــقدمـــه به دلیل اهمیت وتاثیر دما بر شرایط محیطی واقتصادی-اجتماعی وهمچنین نقش آن در در برنامه ریزی های خرد و کلان تغیرات رفتار دمای جهانی در بازه های زمانی طولانی (روند)و کوتاه مدت(فازها وچرخه ها)به ویژه در سالهای اخیرمورد توجه محافل عمومی بوده است.اگر چه گرمایش زمین طی سده ی گذشته واقعیتی است که با آن مواجه شده ایم ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان
تعداد صفحه(1):